Vraag 3

Op locatie Bluemers is een tweedejaars klas waarvan
75% de eerste vraag van een test goed beantwoord heeft en
55% de tweede vraag goed beantwoord heeft en
20% beide vragen fout heeft beantwoord. 

Welk percentage heeft dan beide antwoorden goed beantwoord?
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 50%
E. 65%
F. 80%